صفحه اصلی درباره ما  |  خدمات آموزشی  |  تقویم آموزشی  | واحدها تماس با ما  کاتالوگ  |  English

 

 

Content

 

 • Introduction to ASi systems including references to V2.0, V2.1 and V3.0 methods of communication.

 • Installation of ASi systems

 • Application of ASi systems

 • Equipment available to use on ASi systems

 • Configuration of ASi network using hand-held programmer

 • Configuration of ASi Master/Slave equipment on S7 PLC systems

 • Interfacing the ASi network to a Profibus network using DP/AS-i Link20E

 •  Fault finding and diagnostics using the hand-held programmer

 • Fault finding and diagnostics using Step7

 • Diagnostics using ASi Analyser software

 • Integration of binary and analogue signals in S7 PLC’s

 • Integration of V2.1 A/B slave technology

 • Configuration of network using DP/AS-i Link Advanced

 • Web browser configuration and diagnostics for the DP/AS-i Link Advanced

 • Integration of V3.0 A/B slave technology

 • Replication of diagnostics on a HMI device

 

Note

AS-Interface to S7200 PLC’s is not covered on this course.

 

 شرکت کنندگان

این دوره جهت پرسنل مهندسی که به نصب ، پیکر بندی و عیب یابی سیستم های ASi bus  علاقمند هستند طراحی شد ه است . دوره از روش عملی hand-on  جهت تقویت جنبه های تئوریکی آموزش استفاده می کند. تمرينات  عملی با استفاده از تجهیزات شبیه سازی شامل s7 300AC  انجام می شود .

پيش نيازها

دانش برق و كامپيوتر .

کارآموزان باید در دوره های زیمنس S7 SERV 1 , S7 SERV 2  شرکت کرده باشند یا تجربه خوبی در استفاده از STEP 7  داشته باشند.

اهداف

با اتمام این دوره کارآموزان می آموزند که سیستم های AS-I  چگونه نصب می گردند و کار می کنند و سيستم را بصورت كامل عيب يابي و رفع عيب نمايند. 

 

 

 

 

 دوره های آموزشی

دوره های عمومی

دوره های فنی

دوره های تخصصی

دوره های آموزشی توربین های SIEMENS

دوره های آموزشی توربین های GE

دوره آموزشی توربین های بادی

دوره های تخصصی نفت و گاز

دوره های بالادستی نفت

دوره های سیستم های کنترل و ابزار دقیق

 

     SIEMENS   PLC S5 System 1

                            PLC S5 System 2

                            PLC S7 programming 1

                            PLC S7 programming 2

                            PLC S7 programming 3

     SIMATIC      PLC S7 service 1 TIA

         PLCS         PLC S7 service 2 TIA

                            PLC S7 service 3 TIA

                                          PLC S7 400

                            PLC S7 400H

                            PLC S7 400 F/H

                            S7 Graph Course

                            PROFIBUS

 NETWORKINGETHERNET

                            MODBUS

                            AS-Interface  

                            installation

                            & Maintenance

                            WinCC system

          HMI          WinCC Flexible

                            WinCC Workshop

                            FOR SCADA       

                            PROTOOL

      Process       PCS 7 1

       Control       PCS 7 2

                            SIMATIC PCS7 Batch

                            Functional Machine

                            Safety

       safety         Distributed Safety

                            Course

                            ASi Safe Certification

                            Programmer

   NALYTICS &  Maxum Edition II

 InstumentationOperation  &

                            Maintenance course

           

      HIMA         Elementary

 Fire &  Gas  Advanced

 

DeltaV Implementation

DeltaV Systems Batch Implementation

DeltaV Implementation II

DeltaV SIS Implementation

                            FUNDAMENTAL    

 Allen-Bradley MAINTENANCE     

PLC5&SLC 500 PROGRAMMING

    & RS Logix    ADVANCED

                            PROGRAMMING  

 

CS 3000    

                            FUNDAMENTAL             

  YOKOGAWA  ENGINEERING

  DCS CS 3000  MAINTENANCE

   & prosafe   Prosafe-plc maintenance

                    Prosafe-RS safety

                    Mulcom maintenance

 

       BENTLY Nevada

Instrument Tools

FIELDBUS

INTOOLS

          ABB        DCS AC 800F

          ABB        Advantb Controller 160

          ABB        Advantb Controller 400

 
 
 

 

 

info@aetc.co