صفحه اصلی درباره ما  |  خدمات آموزشی  |  تقویم آموزشی  | واحدها تماس با ما  کاتالوگ |  English

 

 

content

 • Introduction to AS-i Safe systems

 • Installation of AS-i Safe systems

 • Application of AS-i Safe systems

 • Equipment available to use on AS-i Safe systems

 • Configuration and design considerations using CAT2 & CAT4 examples

 • Use of AS-iMon software for configuration

 • Interfacing to an existing ASi network

 • Use of AS-iMon software for diagnostics

 • Programming integration into Step7

 • Diagnostics using Step7

 • Replication of diagnostic information onto HMI devices

 

شرکت کنندگان

این ارزیابی و گواهینامه  دوره ابتدایی برای پرسنلی که مسئولیت طراحی یا پیاده سازی سیستم های ایمنی AS-I زیمنس را دارند طراحي شده است .

پيش نيازها

دانش كامپيوتر ( آشنايي كامل با WINDOWS ) . کارآموزان باید اطلاعات صحیح از طرز کار سیستم های AS-I  داشته باشند. کارآموزان همچنین می بایست اطلاعات خوبی  از نحوه کارکرد Siemens step7 داشته باشند.

اهداف

با اتمام این دوره کارآموزان توانايي نصب و راه اندازي سيستم  AS – I Safe  ، عيب يابی و رفع عيب را بدست مي آورد .                

تذکر

این دوره ارزیابی و گواهی شده است، این ارزیابی ها به عنوان قسمتی از دوره کاری و اتمام موفق جهت تقدیر گواهی

Functional Safety Of Machinery Practitioner سطح برای کسانی که درگیر طراحی  و پیاده سازی این سیستم ها هستند.انجام می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوره های آموزشی

دوره های عمومی

دوره های فنی

دوره های تخصصی

دوره های آموزشی توربین های SIEMENS

دوره های آموزشی توربین های GE

دوره آموزشی توربین های بادی

دوره های تخصصی نفت و گاز

دوره های بالادستی نفت

دوره های سیستم های کنترل و ابزار دقیق

 

     SIEMENS   PLC S5 System 1

                            PLC S5 System 2

                            PLC S7 programming 1

                            PLC S7 programming 2

                            PLC S7 programming 3

     SIMATIC      PLC S7 service 1 TIA

         PLCS         PLC S7 service 2 TIA

                            PLC S7 service 3 TIA

                                          PLC S7 400

                            PLC S7 400H

                            PLC S7 400 F/H

                            S7 Graph Course

                            PROFIBUS

 NETWORKINGETHERNET

                            MODBUS

                            AS-Interface  

                            installation

                            & Maintenance

                            WinCC system

          HMI          WinCC Flexible

                            WinCC Workshop

                            FOR SCADA       

                            PROTOOL

      Process       PCS 7 1

       Control       PCS 7 2

                            SIMATIC PCS7 Batch

                            Functional Machine

                            Safety

       safety         Distributed Safety

                            Course

                            ASi Safe Certification

                            Programmer

   NALYTICS &  Maxum Edition II

 InstumentationOperation  &

                            Maintenance course

           

      HIMA         Elementary

 Fire &  Gas  Advanced

 

DeltaV Implementation

DeltaV Systems Batch Implementation

DeltaV Implementation II

DeltaV SIS Implementation

                            FUNDAMENTAL    

 Allen-Bradley MAINTENANCE     

PLC5&SLC 500 PROGRAMMING

    & RS Logix    ADVANCED

                            PROGRAMMING  

 

CS 3000    

                            FUNDAMENTAL             

  YOKOGAWA  ENGINEERING

  DCS CS 3000  MAINTENANCE

   & prosafe   Prosafe-plc maintenance

                    Prosafe-RS safety

                    Mulcom maintenance

 

       BENTLY Nevada

Instrument Tools

FIELDBUS

INTOOLS

          ABB        DCS AC 800F

          ABB        Advantb Controller 160

          ABB        Advantb Controller 400

 
 
 

 

 

info@aetc.co