صفحه اصلی درباره ما  |  خدمات آموزشی  |  تقویم آموزشی  | واحدها تماس با ما  کاتالوگ  |  English

 

 

UP Stream Courses:

 

Duration

 

Content

Subject

NO

2  Days

Introduction to the Upstream Petroleum Industry

Introductory Cross-Training

1

5  Days

Introduction to Petroleum Engineering

3  Days

Petroleum Geoscience Basics

5  Days

Fundamentals of Petroleum Geology

5  Days

Foundation of Petrophysics

5  Days

Introduction to Open Hole Log Analysis

3  Days

Introduction to land and Offshore Drilling

5  Days

Reservoir Engineering for Non-Reservoir Engineers

3  Days

Introduction to Enhanced Oil Recovery

5  Days

Basic Reservoir Simulation

3  Days

Petroleum Geoscience Basics

Geology

2

5  Days

Fundamentals of Petroleum Geology

5  Days

Basin Analysis and Petroleum Systems

5  Days

Petroleum Systems Modelling for Exploration Risk Assessments

5  Days

Sequence Stratigraphy

5  Days

Clastic Sedimentology for Exploration and Development

5  Days

Carbonate Geology for Oil and Gas Exploration and Development

3  Days

Volcaniclastic Rocks-Classification, Properties, Gensis and Depositional Settings

5  Days

Reservoir Geology – Integrating  Data for Reservoir Modelling

5  Days

Petroleum Geostatistics – Integrating Data for Reservoir Modelling and Simulation

3  Days

Use of Neural Networks in Reservoir Characterisation

5  Days

Petroleum Geomechanics

5  Days

Wellsite and Operations Geology

5  Days

Pore Pressure, Fracture Pressure and Wellbore Stability Management

5  Days

Seismic Acquisition for Supervisors

Geophysics

3

3  Days

Seismic Data  Processing for Interpreters

3  Days

Seismic Inversion and AVO

5  Days

Foundations of Petrophysics

Petrophysics

4

5  Days

Introduction to Open Hole Log Analysis

3  Days

Rock Physics – Rock Properties from Geoscience and Petroleum Engineering Data

5  Days

Integrated Petrophysics for Reservoir Characterisation

5  Days

Carbonate and Fracture Petrophysics

5  Days

Production Logging and Reservoir Monitoring

5  Days

Bayesian Inference and Neural Networks in Formation Evaluation

3  Days

Introduction to Land & Offshore Drilling

Drilling

5

5  Days

Advanced Drilling Engineering

2  Days

Drilling Knowledge Management and Sharing

5  Days

Reservoir Engineering for Non-Reservoir Engineers

Reservoir Engineering

6

5  Days

Special Core Analysis

5  Days

Advanced PVT and EOS Fluid Characterisation

5  Days

Basic Reservoir Simulation

5  Days

Advanced Reservoir Simulation Technologies

4  Days 

Streamline Simulation in Reservoir Engineering and Management

5  Days

Applied Reservoir Management

5  Days

A Comprehensive and Applied Course in Waterflooding

5  Days

Naturally Fractured Reservoir Engineering

5  Days

Natural Gas Engineering

5  Days

Advanced Gas Condensate Reservoir Management

5  Days

A Comorehensive and Applied Course in Enhanced Oil Recovery

5  Days

Production Engineering

Production Engineering

7

5  Days

Production Chemistry in Oil & Gas Production

3  Days

Multiphase Flow Metering

5  Days

Well Completion Design for Reservoirs with Sanding Problems

4  Days

Decision and Risk Analysis

Petroleum Business Management

8

4  Days

Petroleum Economics and Business

4  Days

Real Option Valuation

4  Days

Portfolio Analysis and Optimisation

3  Days

Managing Date Rooms for Quick –Look Asset Appraisal

3  Days

The Significance of Petroleum Reserve and Resource Estimate

5  Days

Influencing Skills, Assertiveness and Negotiation

Soft Skills and Management Training

9

5  Days

Effective Secretarise and Personal Assistants Program

5  Days

Project Management – Effective Design  and  Implementation

5  Days

Motivational Leadership and Building Successful Teams

5  Days

Procurement, Contract Management and Effective Negotiation

5  Days

Human Resources and Personnel Management

5  Days

Financial Analysis, Evaluation and Budgeting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوره های آموزشی

دوره های عمومی

دوره های فنی

دوره های تخصصی

دوره های آموزشی توربین های SIEMENS

دوره های آموزشی توربین های GE

دوره آموزشی توربین های بادی

دوره های تخصصی نفت و گاز

دوره های بالادستی نفت

دوره های سیستم های کنترل و ابزار دقیق

 

     SIEMENS   PLC S5 System 1

                            PLC S5 System 2

                            PLC S7 programming 1

                            PLC S7 programming 2

                            PLC S7 programming 3

     SIMATIC      PLC S7 service 1 TIA

         PLCS         PLC S7 service 2 TIA

                            PLC S7 service 3 TIA

                                          PLC S7 400

                            PLC S7 400H

                            PLC S7 400 F/H

                            S7 Graph Course

                            PROFIBUS

 NETWORKINGETHERNET

                            MODBUS

                            AS-Interface  

                            installation

                            & Maintenance

                            WinCC system

          HMI          WinCC Flexible

                            WinCC Workshop

                            FOR SCADA       

                            PROTOOL

      Process       PCS 7 1

       Control       PCS 7 2

                            SIMATIC PCS7 Batch

                            Functional Machine

                            Safety

       safety         Distributed Safety

                            Course

                            ASi Safe Certification

                            Programmer

   NALYTICS &  Maxum Edition II

 InstumentationOperation  &

                            Maintenance course

           

      HIMA         Elementary

 Fire &  Gas  Advanced

 

DeltaV Implementation

DeltaV Systems Batch Implementation

DeltaV Implementation II

DeltaV SIS Implementation

                            FUNDAMENTAL    

 Allen-Bradley MAINTENANCE     

PLC5&SLC 500 PROGRAMMING

    & RS Logix    ADVANCED

                            PROGRAMMING  

 

CS 3000    

                            FUNDAMENTAL             

  YOKOGAWA  ENGINEERING

  DCS CS 3000  MAINTENANCE

   & prosafe   Prosafe-plc maintenance

                    Prosafe-RS safety

                    Mulcom maintenance

 

       BENTLY Nevada

Instrument Tools

FIELDBUS

INTOOLS

          ABB        DCS AC 800F

          ABB        Advantb Controller 160

          ABB        Advantb Controller 400

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

info@aetc.co