صفحه اصلی درباره ما  |  خدمات آموزشی  |  تقویم آموزشی  | واحدها تماس با ما  کاتالوگ  |  English

 

 

1-     1 - دوره های اداری :

ردیف

عنوان دوره

مدت زمان

1

كنفرانس اطلاعی

  25 ساعت   

2

سيستم يكپارجه مديريت IMS

24 ساعت

3

5S

12 ساعت

4

اصول نامه نگاری و گزارش نويسی

24 ساعت

5

انسان خودشكوفا (اخلاق وخودشناسی)

8 ساعت

6

مهارتهای زندگی

8 ساعت

7

كار گروهی (TEAM WORKING)

16 ساعت

8

روشهای توسعه خلاقيت در سازمان

6 ساعت

9

آشنايی با مباحث روز انرژی (نفت و گاز)

6 ساعت

جمع كل مدت دوره : 129 ساعت

 

  2 - دوره های زبان :

ردیف

عنوان دوره

سطح

مدت زمان

1

 Basic English- Introductory - (New Interchange Intro)

پایه

100ساعت

2

Elementary English - (  New Interchange- Book 1)

مقدماتی

100 ساعت

3

Elementary English - (  New Interchange- Book 2)

پیش میانی

100 ساعت

4

Elementary English - (  New Interchange- Book 3)

میانی

100 ساعت

جمع كل مدت دوره : 400 ساعت

  3 - دوره های كامپيوتر:

ردیف

عنوان دوره

مدت زمان

1

WIN XP

30ساعت

2

Word XP

20ساعت

3

Excel XP

20ساعت

4

Power point

16ساعت

5

Internet

25ساعت

مدت زمان کل دوره : 60 ساعت

  4 - آشنايی با واحد ها :

ردیف

عنوان دوره

ردیف

عنوان دوره

1

آشنایی با اداره ایمنی و آتش­نشانی

9

آشنایی با کارگاه ابزاردقیق

2

آشنایی با سیستم پالایش

10

آشنایی با خوردگی

3

آشنایی با عملیات پالایش

11

آشنایی با سیستم آب و بخار و برق

4

آشنایی با سیستم هوای فشرده

12

آشنایی با آزمایشگاه

5

آشنایی با اصول کار توربین و کمپرسور گاز

13

آشنایی با اداره مهندسی و خدمات فنی

6

آشنایی با کارگاه برق

14

آشنایی با امور اداری

7

آشنایی با کارگاه مکانیک

15

آشنایی با امور مالی

8

آشنایی با اداره ایمنی و آتش­نشانی

16

آشنایی با امور حقوقی و قراردادها

مدت زمان کل دوره :   60 ساعت

  5 - دوره های عمومی HSE :

ردیف

عنوان دوره

مدت زمان

1

آشنایی با آتش نشانی 

6 ساعت

2

آشنایی بامقررات ايمنی 

6 ساعت

3

آشنایی با محيط زيست 

6 ساعت

4

آشنایی با بهداشت عمومی 

6 ساعت

5

آشنایی با كمك های اوليه و امداد و نجات 

6 ساعت

مدت زمان کل دوره : 30 ساعت

 

 

 

 

 

 

 

 دوره های آموزشی

دوره های عمومی

دوره های فنی

دوره های تخصصی

دوره های آموزشی توربین های SIEMENS

دوره های آموزشی توربین های GE

دوره آموزشی توربین های بادی

دوره های تخصصی نفت و گاز

دوره های بالادستی نفت

دوره های سیستم های کنترل و ابزار دقیق

 

     SIEMENS   PLC S5 System 1

                            PLC S5 System 2

                            PLC S7 programming 1

                            PLC S7 programming 2

                            PLC S7 programming 3

     SIMATIC      PLC S7 service 1 TIA

         PLCS         PLC S7 service 2 TIA

                            PLC S7 service 3 TIA

                                          PLC S7 400

                            PLC S7 400H

                            PLC S7 400 F/H

                            S7 Graph Course

                            PROFIBUS

 NETWORKINGETHERNET

                            MODBUS

                            AS-Interface  

                            installation

                            & Maintenance

                            WinCC system

          HMI          WinCC Flexible

                            WinCC Workshop

                            FOR SCADA       

                            PROTOOL

      Process       PCS 7 1

       Control       PCS 7 2

                            SIMATIC PCS7 Batch

                            Functional Machine

                            Safety

       safety         Distributed Safety

                            Course

                            ASi Safe Certification

                            Programmer

   NALYTICS &  Maxum Edition II

 InstumentationOperation  &

                            Maintenance course

           

      HIMA         Elementary

 Fire &  Gas  Advanced

 

DeltaV Implementation

DeltaV Systems Batch Implementation

DeltaV Implementation II

DeltaV SIS Implementation

                            FUNDAMENTAL    

 Allen-Bradley MAINTENANCE     

PLC5&SLC 500 PROGRAMMING

    & RS Logix    ADVANCED

                            PROGRAMMING  

 

CS 3000    

                            FUNDAMENTAL             

  YOKOGAWA  ENGINEERING

  DCS CS 3000  MAINTENANCE

   & prosafe   Prosafe-plc maintenance

                    Prosafe-RS safety

                    Mulcom maintenance

 

       BENTLY Nevada

Instrument Tools

FIELDBUS

INTOOLS

          ABB        DCS AC 800F

          ABB        Advantb Controller 160

          ABB        Advantb Controller 400

 
 
 
 
 

 

 

info@aetc.co