صفحه اصلی درباره ما  |  خدمات آموزشی  |  تقویم آموزشی  | واحدها تماس با ما  کاتالوگ  |  English

 

 

دوره های آموزشی توربین های SIEMENS :  

 

رديف

عنوان

1

آشنایی كلی با توربين های گاز

2

آشنایی با ساختار اسناد توربين و نحوه شناسايی  نشانه ها

3

آشنایی با سيستم  توربين قدرت

4

آشنایی با سيستم راه اندازی توربين

5

آشنایی با سيستم هوای آب بندی و خنك كاری

6

آشنایی با سيستم هوای ورودی توربين

7

آشنایی با سيستم جرقه توربين

8

آشنایی با سيستم سوخت توربين

9

آشنایی با سيستم  روغن كاری توربين

10

آشنایی با سيستم گاز ياب توربين

11

آشنایی با سيستم  اطفا ء حريق توربين

12

آشنایی با سيستم شستشوی توربين

13

آشنایی با سيستم  حفاظتی توربين

14

آشنایی با سيستم تهويه اتاقك توربين

15

آشنایی با سيستم تنطيم خودكار توربين

16

آشنایی با مدارات برق توربين

17

آشنایی با رابط گرافيكی كاربر سيستم كنترل توربين

18

آشنایی با فلوچارت راه اندازی توربين

19

آشنایی با كمپرسور های گاز گريز از مركز و معرفی اجزای آن

20

اطلاعات عمومی تعميرات

مدت زمان كل دوره : 25روز – 200 ساعت

 

 

 

 

 

 

 دوره های آموزشی

دوره های عمومی

دوره های فنی

دوره های تخصصی

دوره های آموزشی توربین های SIEMENS

دوره های آموزشی توربین های GE

دوره آموزشی توربین های بادی

دوره های تخصصی نفت و گاز

دوره های بالادستی نفت

دوره های سیستم های کنترل و ابزار دقیق

 

     SIEMENS   PLC S5 System 1

                            PLC S5 System 2

                            PLC S7 programming 1

                            PLC S7 programming 2

                            PLC S7 programming 3

     SIMATIC      PLC S7 service 1 TIA

         PLCS         PLC S7 service 2 TIA

                            PLC S7 service 3 TIA

                                          PLC S7 400

                            PLC S7 400H

                            PLC S7 400 F/H

                            S7 Graph Course

                            PROFIBUS

 NETWORKINGETHERNET

                            MODBUS

                            AS-Interface  

                            installation

                            & Maintenance

                            WinCC system

          HMI          WinCC Flexible

                            WinCC Workshop

                            FOR SCADA       

                            PROTOOL

      Process       PCS 7 1

       Control       PCS 7 2

                            SIMATIC PCS7 Batch

                            Functional Machine

                            Safety

       safety         Distributed Safety

                            Course

                            ASi Safe Certification

                            Programmer

   NALYTICS &  Maxum Edition II

 InstumentationOperation  &

                            Maintenance course

           

      HIMA         Elementary

 Fire &  Gas  Advanced

 

DeltaV Implementation

DeltaV Systems Batch Implementation

DeltaV Implementation II

DeltaV SIS Implementation

                            FUNDAMENTAL    

 Allen-Bradley MAINTENANCE     

PLC5&SLC 500 PROGRAMMING

    & RS Logix    ADVANCED

                            PROGRAMMING  

 

CS 3000    

                            FUNDAMENTAL             

  YOKOGAWA  ENGINEERING

  DCS CS 3000  MAINTENANCE

   & prosafe   Prosafe-plc maintenance

                    Prosafe-RS safety

                    Mulcom maintenance

 

       BENTLY Nevada

Instrument Tools

FIELDBUS

INTOOLS

          ABB        DCS AC 800F

          ABB        Advantb Controller 160

          ABB        Advantb Controller 400

 
 
 

 

 

info@aetc.co