صفحه اصلی درباره ما  |  خدمات آموزشی  |  تقویم آموزشی  | واحدها تماس با ما  کاتالوگ  |  English

 

 

Content

 

Norm IEC 61131-3,Description of function blooks,type of data and variables.

Hardware configuration and system overview for design of the HIMA-PES H41q/51q.

Function and central module and I/O module block discretion.

 System overview and design of the HIMA PES.

Implementation of I/O modules, connection of variables to I/O modules.

Structure of ELOP II and projects.

Function blocks of HIMA,generally and according I/O.

Offline-test, code genarate, code comparison, Code/Run-Version.

Cabinet layout, Codegenerator, Online-Test, Forcing

Exercise 1: 2oo3, Exercise 2: 2oo3B FB, Connectors

Loading and starting of the HIMA-PES.

Analog F6217, Analog F6214 (HA-RTE3)

Copy of object, archiving and back ups of projects.

Safety function and fault reaction.

Exercise 3: 2oo3Z FB, Offline-Test, Reload

System diagnostic: Display, Control-panel, System-variables

Exercise 4: flash-signal (VAR-GLOBAL), Exercise 5: FIRSTVALUE

Application-Project, Step-sequences

Exercise 6: Step-sequence "Automatic door entrance", Creating a

new project.

Diagnostic display,CPU error code analyze,fault message and

explanation.

Exchange of HIBUS & CPU module & I/O card during operation

Exercise7: F-Value with Import of variables using EXCEL

useing Ethernet for connecting the PADT and Wizcon HMI to HIMA CPU

Data communication with HIPRO-N,HIPRO-S and Ethernet protocoles

Hardware asignment, communication monitoring in master PES,

Slave and master PES,…).

Data communication with Profibus-DP(Hardware asignment,use the

GSD file, Communication with S7 & PCS7,…).

Data communication with modbus (Hardware asignment,variable as

communicate in slave-PES,connecting the two HIMA rack with

modbus,"programing a HIMA pes as Modbus Master"

Hima OPC use for Data communication

 

شرکت کنندگان

 پرسنلي که به حل کردن تکاليف مختلف PLC HIMA علاقمند هستند و تکاليف عملی استفاده نرم افزار شبيه سازی را متعهد مي شود، بنابر اين بااتمام اين دوره کارآموزان خواهند توانست :

 

استفاده کردن از نرم افزار ELOP-II ، اجرا کردن منطقي (نوشتن برنامه ها) در ELOP و حرکت دادن علائم به صورت منطقي و آشنا بودن با انواع سخت افزار HIMA  متفاوت و معماري سيستم HIMA

پيش نيازها

اطلاعات پایه ای شبکه های کامپیوتری ELPO II دوره نگهداری و تعمیرات

اهداف

 اين دوره آموزشی شرکت کنندگان را با تمام تاييديه ها آماده مي کند. کسب توانمنديهايی که برای يک برنامه نويس به عنوان يک زمينه خوب جهت استقلال لازم است و همچنين برنامه ريزی و عمليات با مجموعه سيستم های HIMA PES H41q/H51q را فرا میگیرند. 

مدت

 4 روز- 32 ساعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوره های آموزشی

دوره های عمومی

دوره های فنی

دوره های تخصصی

دوره های آموزشی توربین های SIEMENS

دوره های آموزشی توربین های GE

دوره آموزشی توربین های بادی

دوره های تخصصی نفت و گاز

دوره های بالادستی نفت

دوره های سیستم های کنترل و ابزار دقیق

 

     SIEMENS   PLC S5 System 1

                            PLC S5 System 2

                            PLC S7 programming 1

                            PLC S7 programming 2

                            PLC S7 programming 3

     SIMATIC      PLC S7 service 1 TIA

         PLCS          PLC S7 service 2 TIA

                            PLC S7 service 3 TIA

                                          PLC S7 400

                            PLC S7 400H

                            PLC S7 400 F/H

                            S7 Graph Course

                            PROFIBUS

 NETWORKINGETHERNET

                            MODBUS

                            AS-Interface  

                            installation

                            & Maintenance

                            WinCC system

          HMI          WinCC Flexible

                            WinCC Workshop

                            FOR SCADA       

                            PROTOOL

      Process       PCS 7 1

       Control       PCS 7 2

                            SIMATIC PCS7 Batch

                            Functional Machine

                            Safety

       safety         Distributed Safety

                            Course

                            ASi Safe Certification

                            Programmer

   NALYTICS &  Maxum Edition II

 InstumentationOperation  &

                            Maintenance course

           

      HIMA         Elementary

 Fire &  Gas  Advanced

 

DeltaV Implementation

DeltaV Systems Batch Implementation

DeltaV Implementation II

DeltaV SIS Implementation

                            FUNDAMENTAL    

 Allen-Bradley MAINTENANCE     

PLC5&SLC 500 PROGRAMMING

    & RS Logix    ADVANCED

                            PROGRAMMING  

 

CS 3000    

                            FUNDAMENTAL             

  YOKOGAWA  ENGINEERING

  DCS CS 3000  MAINTENANCE

   & prosafe   Prosafe-plc maintenance

                    Prosafe-RS safety

                    Mulcom maintenance

 

       BENTLY Nevada

Instrument Tools

FIELDBUS

INTOOLS

          ABB        DCS AC 800F

          ABB        Advantb Controller 160

          ABB        Advantb Controller 400

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

info@aetc.ir