ی   |  ی  |  ی ی  |     |  English

 

 

Content

 

1-Control Systems Overview

         Traditional Systems

         DDC

         PLC

         DCS

2-Fieldbus Application in Industrial Automation:

         Fieldbus Standards

         Fieldbus and  automation Hierarchy

         FCS Concept

3-Fondation Fieldbus Overview

         History of the Foundation Fieldbus

         H1 and HSE protocols

         H1 Specifications

         H1 Advantages and Disadvantages

4-H1 Physical Layer

         Fieldbus Components

         Maximum Devices/Lenghts

         Topologies

         Cable types

5-H1  Data Link Layers

         OSI Model

         Synch/Async Messaging

         Link Active Scheduler

6-User Application Layer:

         Transducer Blocks

         Resource Blocks

         Function Blocks

7-H1 Test , Commisioning and Troubleshooting

         Noise interferences

         Power Supply Consideration

         Terminator Problems

         Wrong Cabling

         Field Device Faults

8- Fieldbus Comparison

Comparison with HART

Comparison with Profibus-PA

 

 

ј ϐ :

 

ی

 

ی ی:

 

یی ی ی ی

 

:

 

یی ی یی ی ی ی یی.

 

: 3 24 

 

 

 

 

 

 

 

  ی ی

ی ی

ی ی

ی ی

ی ی ی ی SIEMENS

ی ی ی ی GE

ی ی ی ی

ی ی

ی ی

ی ی ی ی

 

     SIEMENS   PLC S5 System 1

                            PLC S5 System 2

                            PLC S7 programming 1

                            PLC S7 programming 2

                            PLC S7 programming 3

     SIMATIC      PLC S7 service 1 TIA

         PLCS          PLC S7 service 2 TIA

                            PLC S7 service 3 TIA

                                          PLC S7 400

                            PLC S7 400H

                            PLC S7 400 F/H

                            S7 Graph Course

                            PROFIBUS

 NETWORKINGETHERNET

                            MODBUS

                            AS-Interface  

                            installation

                            & Maintenance

                            WinCC system

          HMI          WinCC Flexible

                            WinCC Workshop

                            FOR SCADA       

                            PROTOOL

      Process       PCS 7 1

       Control       PCS 7 2

                            SIMATIC PCS7 Batch

                            Functional Machine

                            Safety

       safety         Distributed Safety

                            Course

                            ASi Safe Certification

                            Programmer

   NALYTICS &  Maxum Edition II

 InstumentationOperation  &

                            Maintenance course

           

      HIMA         Elementary

 Fire &  Gas  Advanced

 

DeltaV Implementation

DeltaV Systems Batch Implementation

DeltaV Implementation II

DeltaV SIS Implementation

                            FUNDAMENTAL    

 Allen-Bradley MAINTENANCE     

PLC5&SLC 500 PROGRAMMING

    & RS Logix    ADVANCED

                            PROGRAMMING  

 

CS 3000    

                            FUNDAMENTAL             

  YOKOGAWA  ENGINEERING

  DCS CS 3000  MAINTENANCE

   & prosafe   Prosafe-plc maintenance

                    Prosafe-RS safety

                    Mulcom maintenance

 

       BENTLY Nevada

Instrument Tools

FIELDBUS

INTOOLS

          ABB        DCS AC 800F

          ABB        Advantb Controller 160

          ABB        Advantb Controller 400

 
 
 

 

 

info@aetc.ir