صفحه اصلی درباره ما  |  خدمات آموزشی  |  تقویم آموزشی  | واحدها تماس با ما  کاتالوگ  |  English

 

 

 1-اصول و مبانی ابزار دقیق                                                                                     

 تاریخچه ابزار دقیق

 سیگنالها و اصطلاحات ابزار دقیق

 شرح مختصری از سیستمهای مکانیکی، نیوماتیکی، رله ای، دیجیتالی و کامپیوتری

 شرح مختصری از سیستمهای کنترل  Field bus , Dcs , PLC

 

-2  اصول اندازه گیری فشار                                                                                     

 تعریف فشار

 جداول فشار

 مبدأ اندازه گیری فشار

 واحدهای فشار

 تعریف فشار جو

 ب- روشهای اندازه گیری فشار در صنعت

 مانومترها

 بوردن تیوب

 دیافراگم

 دیافراگم کپسول

 بلوز

 انواع دستگاههای اندازه گیری فشار الکترونیکی

 وسایل و ادوات نصب شده در زیر فشارسنجها

 

  3-اصول اندازه گیری دما                                                                                       

 تعریف دما

 واحدهای دما

 ب- روشهای اندازه گیری دما در صنعت

 نوع پرشده

 متشکل از نوار دو فلزی

 ترموکوپل

 پیرومترها

 المان مقاومت

 

-4 اصول اندازه گیری سطح مایع                                                                                 

 الف- تعریف سطح دما

 ب- روشهای اندازه گیری

-1  مستقیم

 ارتفاع سنج شیشه ای

 نوار یا خط کش مدرج

  2- غیر مسقیم

 شناوری یا غوطه وری

 فشار ستون مایع هیدرواستاتیکی

 اولتراسونیک یا صوتی

 خازنی

 قابلیت هدایت الکتریکی

 پرتو امواج رادیو اکتیو

 وزنی

 مقاومتی

 راداری

 

 5-اصول اندازه گیری جریان                                                                                   

 تعریف جریان

 الف – روش اندازه گیری شدت جریان  Rate of Flow

 اختلاف فشار

 سطح متغیر یا روتامیتر

 مغناطیس میتر

 توربین میتر

 نیرو میتر ( Target meter)

 حرارت میتر

 گردابی

 اولتراسونیک

 روشهای اختلاف فشاری :

 صفحه وزنه دار

 ونچوری

 نازل جریان Flow Nozzle

Dall  Tube

Pitot  Tube

Annubar Tube

Elbow  Tap  

 ب – جریان سنجهای حجمی ( مقدار)  Quantity Flow meter -Volume Measurement

 PD meter

 ج- جریان سنجهای جرمی  Mass Flow meter

Coriolios Meter Micro Motion  

 

 6- متفرقه                                                                                                      

 شیرهای کنترل و متعلقات آنها                                                                

 نمادهای ابزار دقیق                                                                           

 

 مدت: 5 روز – 40 ساعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوره های آموزشی

دوره های عمومی

دوره های فنی

دوره های تخصصی

دوره های آموزشی توربین های SIEMENS

دوره های آموزشی توربین های GE

دوره آموزشی توربین های بادی

دوره های تخصصی نفت و گاز

دوره های بالادستی نفت

دوره های سیستم های کنترل و ابزار دقیق

 

     SIEMENS   PLC S5 System 1

                            PLC S5 System 2

                            PLC S7 programming 1

                            PLC S7 programming 2

                            PLC S7 programming 3

     SIMATIC      PLC S7 service 1 TIA

         PLCS          PLC S7 service 2 TIA

                            PLC S7 service 3 TIA

                                          PLC S7 400

                            PLC S7 400H

                            PLC S7 400 F/H

                            S7 Graph Course

                            PROFIBUS

 NETWORKINGETHERNET

                            MODBUS

                            AS-Interface  

                            installation

                            & Maintenance

                            WinCC system

          HMI          WinCC Flexible

                            WinCC Workshop

                            FOR SCADA       

                            PROTOOL

      Process       PCS 7 1

       Control       PCS 7 2

                            SIMATIC PCS7 Batch

                            Functional Machine

                            Safety

       safety         Distributed Safety

                            Course

                            ASi Safe Certification

                            Programmer

   NALYTICS &  Maxum Edition II

 InstumentationOperation  &

                            Maintenance course

           

      HIMA         Elementary

 Fire &  Gas  Advanced

 

DeltaV Implementation

DeltaV Systems Batch Implementation

DeltaV Implementation II

DeltaV SIS Implementation

                            FUNDAMENTAL    

 Allen-Bradley MAINTENANCE     

PLC5&SLC 500 PROGRAMMING

    & RS Logix    ADVANCED

                            PROGRAMMING  

 

CS 3000    

                            FUNDAMENTAL             

  YOKOGAWA  ENGINEERING

  DCS CS 3000  MAINTENANCE

   & prosafe   Prosafe-plc maintenance

                    Prosafe-RS safety

                    Mulcom maintenance

 

       BENTLY Nevada

Instrument Tools

FIELDBUS

INTOOLS

          ABB        DCS AC 800F

          ABB        Advantb Controller 160

          ABB        Advantb Controller 400

 
 
 

 

 

info@aetc.ir