صفحه اصلی درباره ما  |  خدمات آموزشی  |  تقویم آموزشی  | واحدها تماس با ما  کاتالوگ  |  English

 

 

Content

  • Structuring a PCS7 project. Plant hierarchy structure (implications of   SIMATIC Batch and multi CPU systems).

Import/Export Assistant. Engineering repeated processes or large projects.  

  • Design of function blocks with visualised data in WinCC using the high level structured control language (SCL). Inclusion of messaging function (Alarm_8P). 

Creating OPC links between PCS7 and external applications eg: MS Excel.

Advanced handling of PCS7 OS. 

Block icons. Designing customised Block icons for Automation System (AS) blocks.

Faceplate designer. Designing customised faceplates for Automation System (AS) blocks.

  • Process object view allows editing without changing tools.

AS runtime can be reduced by up to 30%.

New SFC type for CFC.

VXC Version Cross Checker to compare CFC/SFC.

Microsoft SQL server increases performance up to 100%.

Alarm priorities.

Visual Basic scripts for WinCC.

Number of loops per plant increases to approx 60,000.

Mixed configurations are permitted, e.g. with V5.x andV6.1 automation systems.

and V6.1 OS/ES stations Discussion.

of new features included in Version 6.1

Windows XP.

New OS maintenance station.

Gigabit Ethernet.

Central archive server for process values and messages.

Access to OS client over Intranet/Internet(O- New process modelanguages: Chinese (simplified) : Italian; Spanish.

Wireless LAN for OS Client and Remote Access to an Engineering.

Station using via Remote Desktop or pcAnywhere. 

Version Trail to compare multiprojects, projects or libraries and compliance with FDA requirements.

Security to prevent unauthorized access to data or corruption of data, including safe access over the new PCS 7 OS Web option and compliance with FDA requirements.

Considerations of add-on packages for PCS7 eg SIMATIC Batch, Route ControlDiscussion of migration for existing version 4.02 or 5.x projects to version 6.1

  • Full migration.

  • Operator Station migration.

  • Minimal changes to existing projects.

  • Effect on dynamic response for closed-loop control.

  • SFC migration: check for change in runtime behaviour.

  • SIMATIC Batch.

شرکت کنندگان

مخاطبــان اين دوره آن دسته از پرسنـل هستند که می خواهند طريقه استفاده از PCS7 را دراجرای انواع راه حلهای مهندسی کنترل فرا بگيرند. اساس اين دوره ، نرم افزار V6.O  است و در حالي که تفاوتهای کار را برای کسانی که با نسخه های قبلی اين نرم افزار کار مي کرده اند تاحدی پوشش ميدهد و بصورت دوره آموزش نسخه های قبلی نخواهد بود.

پيش نيازها

اطلاعات کافي ، طراحی و تجربه عملی از کنترل فرآيند یا SCADA ، مهارتهای صفحه کليد کامپيوتر و دانش ويندوز 95 ، 98، NE ، 2000 يا XP .

اهداف

در پايان اين دوره هنرجو قادر خواهد بود يک سيستم موجود را برای کاربرد کنترل فرآيند اصلاح کند. توصيه ميشود که دوره PCS7APPS1  و پس از آن PCS7APPS2 برای آن دسته از شرکت کنندگان که يک پروژه کامل طراحی و مهندسی را اجراء مي کنند نيازمی باشد.

مدت

5 روز - 40 ساعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوره های آموزشی

دوره های عمومی

دوره های فنی

دوره های تخصصی

دوره های آموزشی توربین های SIEMENS

دوره های آموزشی توربین های GE

دوره آموزشی توربین های بادی

دوره های تخصصی نفت و گاز

دوره های بالادستی نفت

دوره های سیستم های کنترل و ابزار دقیق

 

     SIEMENS   PLC S5 System 1

                            PLC S5 System 2

                            PLC S7 programming 1

                            PLC S7 programming 2

                            PLC S7 programming 3

     SIMATIC      PLC S7 service 1 TIA

         PLCS         PLC S7 service 2 TIA

                            PLC S7 service 3 TIA

                                          PLC S7 400

                            PLC S7 400H

                            PLC S7 400 F/H

                            S7 Graph Course

                            PROFIBUS

 NETWORKINGETHERNET

                            MODBUS

                            AS-Interface  

                            installation

                            & Maintenance

                            WinCC system

          HMI          WinCC Flexible

                            WinCC Workshop

                            FOR SCADA       

                            PROTOOL

      Process       PCS 7 1

       Control       PCS 7 2

                            SIMATIC PCS7 Batch

                            Functional Machine

                            Safety

       safety         Distributed Safety

                            Course

                            ASi Safe Certification

                            Programmer

   NALYTICS &  Maxum Edition II

 InstumentationOperation  &

                            Maintenance course

           

      HIMA         Elementary

 Fire &  Gas  Advanced

 

DeltaV Implementation

DeltaV Systems Batch Implementation

DeltaV Implementation II

DeltaV SIS Implementation

                            FUNDAMENTAL    

 Allen-Bradley MAINTENANCE     

PLC5&SLC 500 PROGRAMMING

    & RS Logix    ADVANCED

                            PROGRAMMING  

 

CS 3000    

                            FUNDAMENTAL             

  YOKOGAWA  ENGINEERING

  DCS CS 3000  MAINTENANCE

   & prosafe   Prosafe-plc maintenance

                    Prosafe-RS safety

                    Mulcom maintenance

 

       BENTLY Nevada

Instrument Tools

FIELDBUS

INTOOLS

          ABB        DCS AC 800F

          ABB        Advantb Controller 160

          ABB        Advantb Controller 400

 
 
 

 

 

info@aetc.ir