صفحه اصلی درباره ما  |  خدمات آموزشی  |  تقویم آموزشی  | واحدها تماس با ما  کاتالوگ  |  English

 

 

Content

  • Set-up of various SIMATIC S5 programmable controllers (practical exercise).

  • Structured programming with STEP 5 programming language.

  • Generating user function block with supplementary operations. 

  • Systematic analysis and remedying of program errors. 

  • Error diagnostics with ISTACK< BSTACK, program check and error OB (practical exercise).

  • Analysing of program structures, structured programming, jump instructions, paramaterizable function blocks, numerical conversion, datablocks.

 

شرکت کنندگان 

مخاطبان اين دوره ، کاربران ، تعميرکنندگان ، مونتاژ کنندگان و برنامه نويسان Simatic S5  است . دانسته ها و مهارتهای اکنسابی در دوره ST-S5SYS1 در اين دوره تکميل گرديده و هنرجو را قادر می سازد نقص ها و عيوب کنترلرهای Simatic S5 را تشخيص داده و برنامه های گسترده تری ايجاد نمايد.

در اين دوره تاکيد اصلی بر تمرين های عملی با PLC قابل برنامه ريزی گوناگون می باشد.

 پيش نيازها

شرکت در دوره ST-S5SYS1 زيمنس

اهداف

در پايان اين دوره هنرجو بايد بتواند:

 انواع گوناگون  PLC Simatic S5 را راه اندازی کند .

خطاهای برنامه را تشخيص دهد و برطرف نمايد.

سطوح گوناگون پردازش PLC و ساختار برنامه متناظر با آن را درک نمايد.

ارقام آنالوگ را بدست آورده و پردازش کند.

برنامه نويسی را بعنوان ابزاری برای استارت و عيب يابی بخوبی بداند.

برنامه های پيچيده را برای کارهای کنترل طراحی نموده ، بنويسيد و استارت کند.

برنامه های کاربر را از ديد انتقادی تحليل و بهينه سازی نمايد.

مدت

5  روز - 40 ساعت

 

 

 

 

 

 

 

 دوره های آموزشی

دوره های عمومی

دوره های فنی

دوره های تخصصی

دوره های آموزشی توربین های SIEMENS

دوره های آموزشی توربین های GE

دوره آموزشی توربین های بادی

دوره های تخصصی نفت و گاز

دوره های بالادستی نفت

دوره های سیستم های کنترل و ابزار دقیق

 

     SIEMENS   PLC S5 System 1

                            PLC S5 System 2

                            PLC S7 programming 1

                            PLC S7 programming 2

                            PLC S7 programming 3

     SIMATIC      PLC S7 service 1 TIA

         PLCS         PLC S7 service 2 TIA

                            PLC S7 service 3 TIA

                                          PLC S7 400

                            PLC S7 400H

                            PLC S7 400 F/H

                            S7 Graph Course

                            PROFIBUS

 NETWORKINGETHERNET

                            MODBUS

                            AS-Interface  

                            installation

                            & Maintenance

                            WinCC system

          HMI          WinCC Flexible

                            WinCC Workshop

                            FOR SCADA       

                            PROTOOL

      Process       PCS 7 1

       Control       PCS 7 2

                            SIMATIC PCS7 Batch

                            Functional Machine

                            Safety

       safety         Distributed Safety

                            Course

                            ASi Safe Certification

                            Programmer

   NALYTICS &  Maxum Edition II

 InstumentationOperation  &

                            Maintenance course

           

      HIMA         Elementary

 Fire &  Gas  Advanced

 

DeltaV Implementation

DeltaV Systems Batch Implementation

DeltaV Implementation II

DeltaV SIS Implementation

                            FUNDAMENTAL    

 Allen-Bradley MAINTENANCE     

PLC5&SLC 500 PROGRAMMING

    & RS Logix    ADVANCED

                            PROGRAMMING  

 

CS 3000    

                            FUNDAMENTAL             

  YOKOGAWA  ENGINEERING

  DCS CS 3000  MAINTENANCE

   & prosafe   Prosafe-plc maintenance

                    Prosafe-RS safety

                    Mulcom maintenance

 

       BENTLY Nevada

Instrument Tools

FIELDBUS

INTOOLS

          ABB        DCS AC 800F

          ABB        Advantb Controller 160

          ABB        Advantb Controller 400

 
 
 

 

 

info@aetc.ir