صفحه اصلی درباره ما  |  خدمات آموزشی  |  تقویم آموزشی  | واحدها تماس با ما  کاتالوگ  |  English

 

 

Content

 • Introduction to the S7 family of controllers and concepts of TIA. 

 • Project creation and operation using Simatic Manager.

 • Hardware configuration of S7 300 systems.

 • Application and use of the Symbol Editor.

 • Programming using the LAD/STL/FBD Editor.

 • Binary operations – N/O, N/C, Set, Reset, edge detection.

 • Digital operations – Accumulators, timers, counters, comparators.

 • Tools for troubleshooting and debugging.

 • Introduction to Profibus DP.

 • Configuration and application example using ET200S remote I/O.

 •  Configuration and application example using TP170 HMI.

 • Configuration and application example using Micromaster MM420.

 • Storing process Data in Data blocks.

 • The role of functions and function blocks.

 • Configuration and application of organisation blocks.

 • Analogue value processing.

 • Documentation facilities including archive & retrieve options.

Each of the above topic areas are backed up by practical exercises using a conveyor model and simulator. Working examples are provided .

 

شرکت کنندگان

مخاطبان اين دوره را آن دسته از پرسنل برنامه نويسی تشکيل ميدهند که علاقمند به حل مسائل گوناگون Simatic S7 هستند. دراين دوره با رويکرد تمرينات عملی ، جوانب تئوريک آموزش تثبيت می گردد.کارهای عملی با استفاده از يک مجموعه شبيه ساز و PLC S7_ 300  انجام می شود. اين دوره همچنين شامل موضوعاتPLC S7_400 در هنگام لزوم می شود.

 

پيش نيازها

دانستن کار با  PC ، مهارتهای کار با صفحه کليد و دانش خوب عملی درباره ويندوز 98، 2000 وXP  همچنين اطلاعات اوليه از PLC ضروری است. اهداف

در پايان اين دوره هنرجو قادر خواهد بود با استفاده از نرم افزار  S7روی PLC S7_300 يا PLC S7_400 برنامه بنويسد و خطاها را تشخيص دهد. مدت

 

5  روز - 40 ساعت

 

 

 

 

 

 دوره های آموزشی

دوره های عمومی

دوره های فنی

دوره های تخصصی

دوره های آموزشی توربین های SIEMENS

دوره های آموزشی توربین های GE

دوره آموزشی توربین های بادی

دوره های تخصصی نفت و گاز

دوره های بالادستی نفت

دوره های سیستم های کنترل و ابزار دقیق

 

     SIEMENS   PLC S5 System 1

                            PLC S5 System 2

                            PLC S7 programming 1

                            PLC S7 programming 2

                            PLC S7 programming 3

     SIMATIC      PLC S7 service 1 TIA

         PLCS         PLC S7 service 2 TIA

                            PLC S7 service 3 TIA

                                          PLC S7 400

                            PLC S7 400H

                            PLC S7 400 F/H

                            S7 Graph Course

                            PROFIBUS

 NETWORKINGETHERNET

                            MODBUS

                            AS-Interface  

                            installation

                            & Maintenance

                            WinCC system

          HMI          WinCC Flexible

                            WinCC Workshop

                            FOR SCADA       

                            PROTOOL

      Process       PCS 7 1

       Control       PCS 7 2

                            SIMATIC PCS7 Batch

                            Functional Machine

                            Safety

       safety         Distributed Safety

                            Course

                            ASi Safe Certification

                            Programmer

   NALYTICS &  Maxum Edition II

 InstumentationOperation  &

                            Maintenance course

           

      HIMA         Elementary

 Fire &  Gas  Advanced

 

DeltaV Implementation

DeltaV Systems Batch Implementation

DeltaV Implementation II

DeltaV SIS Implementation

                            FUNDAMENTAL    

 Allen-Bradley MAINTENANCE     

PLC5&SLC 500 PROGRAMMING

    & RS Logix    ADVANCED

                            PROGRAMMING  

 

CS 3000    

                            FUNDAMENTAL             

  YOKOGAWA  ENGINEERING

  DCS CS 3000  MAINTENANCE

   & prosafe   Prosafe-plc maintenance

                    Prosafe-RS safety

                    Mulcom maintenance

 

       BENTLY Nevada

Instrument Tools

FIELDBUS

INTOOLS

          ABB        DCS AC 800F

          ABB        Advantb Controller 160

          ABB        Advantb Controller 400

 
 
 

 

 

info@aetc.ir