صفحه اصلی درباره ما  |  خدمات آموزشی  |  تقویم آموزشی  | واحدها تماس با ما  کاتالوگ  |  English

 

 

Content

 • Functions, function blocks and multi-instances (with the example of an execution line).

 • Creating and applying complex data structures.

 • Indirect addressing and address register instructions.

 • Parameter passing using complex data.

 • Error handling for Synchronous and Asynchronous Errors.

 • Administration of a recipe database with HMI.

 • MPI Global Data Communications.

 • MPI Communications using SFC’s.

 • S7 Communication via SFB.

 • Introduction to Industrial Ethernet.

 • Introduction to Profinet

Each of the above topic areas are backed up by practical exercises using a system model, consisting of the S7- 300 automation system, the ET200S distributed peripheral, the TP 170B touch panel, the MM420 drive and a conveyor model Working examples are provided and tested out during the course.

 

 

شرکت کنندگان

مخاطبان اين دوره کاربران مسئول کارهای مهندسی هستند که ميخواهند با امکانات پيچيده برنامه نويسي Simatic S7 آشنا شده و دانش خود را از دوره های برنامه نويسی قبلی تثبيت و تکميل نمايند. در اين دوره از رويکرد تمرينات عملی جهت تثبيت جوانب نظری آموزش استفاده می شود .

پيش نيازها

شرکت در دوره زيمنس ST-S7 PRG2

اهداف

در پايان اين دوره هنرجو قادرخواهد بود برنامه های پیچیده s7  را ساختاربندی و خلق نموده و کار موثر با step 7 را امکانپذير ساخته و از آن طريق فاز مهندسی را کوتاهتر کند.

 

مدت 

 

5 روز - 40 ساعت

 

 

 

 

 

 دوره های آموزشی

دوره های عمومی

دوره های فنی

دوره های تخصصی

دوره های آموزشی توربین های SIEMENS

دوره های آموزشی توربین های GE

دوره آموزشی توربین های بادی

دوره های تخصصی نفت و گاز

دوره های بالادستی نفت

دوره های سیستم های کنترل و ابزار دقیق

 

     SIEMENS   PLC S5 System 1

                            PLC S5 System 2

                            PLC S7 programming 1

                            PLC S7 programming 2

                            PLC S7 programming 3

     SIMATIC      PLC S7 service 1 TIA

         PLCS         PLC S7 service 2 TIA

                            PLC S7 service 3 TIA

                                          PLC S7 400

                            PLC S7 400H

                            PLC S7 400 F/H

                            S7 Graph Course

                            PROFIBUS

 NETWORKINGETHERNET

                            MODBUS

                            AS-Interface  

                            installation

                            & Maintenance

                            WinCC system

          HMI          WinCC Flexible

                            WinCC Workshop

                            FOR SCADA       

                            PROTOOL

      Process       PCS 7 1

       Control       PCS 7 2

                            SIMATIC PCS7 Batch

                            Functional Machine

                            Safety

       safety         Distributed Safety

                            Course

                            ASi Safe Certification

                            Programmer

   NALYTICS &  Maxum Edition II

 InstumentationOperation  &

                            Maintenance course

           

      HIMA         Elementary

 Fire &  Gas  Advanced

 

DeltaV Implementation

DeltaV Systems Batch Implementation

DeltaV Implementation II

DeltaV SIS Implementation

                            FUNDAMENTAL    

 Allen-Bradley MAINTENANCE     

PLC5&SLC 500 PROGRAMMING

    & RS Logix    ADVANCED

                            PROGRAMMING  

 

CS 3000    

                            FUNDAMENTAL             

  YOKOGAWA  ENGINEERING

  DCS CS 3000  MAINTENANCE

   & prosafe   Prosafe-plc maintenance

                    Prosafe-RS safety

                    Mulcom maintenance

 

       BENTLY Nevada

Instrument Tools

FIELDBUS

INTOOLS

          ABB        DCS AC 800F

          ABB        Advantb Controller 160

          ABB        Advantb Controller 400

 
 
 

 

 

info@aetc.ir