صفحه اصلی درباره ما  |  خدمات آموزشی  |  تقویم آموزشی  | واحدها تماس با ما  کاتالوگ  |  English

 

 

Content

 
  • Hardware and Software Commissioning

  • Statistical Storage of Data on a TP170B

  • Use of System Blocks including IEC Timers and Counters

  • Use of the Multi Instance model in Data Blocks

  • Writing User Messages in the Diagnostic Buffer

  • Analysing error messages using System blocks

  • Profibus DP slave diagnosis use integrated blocks Each of the above topic areas are backed up by practical exercises using a conveyor model and simulator. Working examples are provided and tested out during the course. The main emphasis of this course is error evaluation and analysis. This training is not appropriate for trainees using S7-200 based systems.

 

شرکت کنندگان

مخاطبان اين دوره پرسنل تعميرات يا خدماتی هستند که به حل کردن تکاليف SIMATIC S7  مختلف علاقمند می باشند و خواستار دوره های S7  SERV2  و S7 SERV1  هستند. دوره از روش عملی Hand-on جهت تقويت جنبه های تئوريکی آموزش استفاده مي کنند. وظايف عملی استفاده از تجهيزات Simalation، اشکال Profibus  توزيع شده و S7 300 را عهده دار می شوند .

اين دوره برای کاربرهای 400-plc s7 300  با دانش سيستم کنترل simatic بيسيک که سيستم های اتوماسيون و برنامه های کاربرديش را نصب يا نگهداری می کنند .

اين دوره توسعه مهارت را در عيب يابی ادامه می دهد. و سيستم کنترل را با تمرکز روی راه اندازی تعميرات و بهم پيوستن بلوک های سيستم روی برنامه اصلاح مي کنند. شکل بندی و بهم پيوستن سيستم hmi  و drive  در پروژ ه های کاربردی کارآموزان مديريت کردن تجربه  سيستم کنترل اتوماتيک شده کامل را می سازد. دوره شامل دستورالعمل وتمرينهای  Hand-on ميشود . کارآموزان از ابزار عيب يابی و اشکال زدايی کردن جهت کامل کردن راه اندازی ، برنامه ريزی و تمرين های جامع سيستم استفاده خواهند کرد.

 

پيش نياز :

لازم است شرکت کنندگان  دوره های  serv - siemens و st- serv  را گذرانده باشند.

اهداف

با اتمام اين دروه کارآموزان خواهند توانست:

- راه اندازی برنامه محصول اسمبلی شبيه ساخته شده

-حذف کردن خطاهای نرم افزار که باعث متوقف شدن cpu می شود

-حذف کردن خطاهای نرم افزار منطقي

-متصل کردن بلوک های سيستم به برنامه

-نمايش دادن پيغامهای عيب يابي

-آناليز خطاي  profibus DP  با استفاده از بلوک های سيستم

-استفاده از PROTOOL براي عيب يابی

-راه اندازی MM 420 با نرم افزار آغازگر

 

 

 

 

 

 

 دوره های آموزشی

دوره های عمومی

دوره های فنی

دوره های تخصصی

دوره های آموزشی توربین های SIEMENS

دوره های آموزشی توربین های GE

دوره آموزشی توربین های بادی

دوره های تخصصی نفت و گاز

دوره های بالادستی نفت

دوره های سیستم های کنترل و ابزار دقیق

 

     SIEMENS   PLC S5 System 1

                            PLC S5 System 2

                            PLC S7 programming 1

                            PLC S7 programming 2

                            PLC S7 programming 3

     SIMATIC      PLC S7 service 1 TIA

         PLCS          PLC S7 service 2 TIA

                            PLC S7 service 3 TIA

                                          PLC S7 400

                            PLC S7 400H

                            PLC S7 400 F/H

                            S7 Graph Course

                            PROFIBUS

 NETWORKINGETHERNET

                            MODBUS

                            AS-Interface  

                            installation

                            & Maintenance

                            WinCC system

          HMI          WinCC Flexible

                            WinCC Workshop

                            FOR SCADA       

                            PROTOOL

      Process       PCS 7 1

       Control       PCS 7 2

                            SIMATIC PCS7 Batch

                            Functional Machine

                            Safety

       safety         Distributed Safety

                            Course

                            ASi Safe Certification

                            Programmer

   NALYTICS &  Maxum Edition II

 InstumentationOperation  &

                            Maintenance course

           

      HIMA         Elementary

 Fire &  Gas  Advanced

 

DeltaV Implementation

DeltaV Systems Batch Implementation

DeltaV Implementation II

DeltaV SIS Implementation

                            FUNDAMENTAL    

 Allen-Bradley MAINTENANCE     

PLC5&SLC 500 PROGRAMMING

    & RS Logix    ADVANCED

                            PROGRAMMING  

 

CS 3000    

                            FUNDAMENTAL             

  YOKOGAWA  ENGINEERING

  DCS CS 3000  MAINTENANCE

   & prosafe   Prosafe-plc maintenance

                    Prosafe-RS safety

                    Mulcom maintenance

 

       BENTLY Nevada

Instrument Tools

FIELDBUS

INTOOLS

          ABB        DCS AC 800F

          ABB        Advantb Controller 160

          ABB        Advantb Controller 400

 
 
 
 
 
 
 

 

 

info@aetc.ir