صفحه اصلی درباره ما  |  خدمات آموزشی  |  تقویم آموزشی  | واحدها تماس با ما  کاتالوگ  |  English

 

 

Content

Inistalation of ELOP II

Norm IEC 61131-3, Program organisation units, type of data and

variables, pyramid of Safety System

ELOP-II screen, operating, elements, settings

System overview and design of the HIMA PES.

Power supply and voltage distribution.

Cpu & Important I/O card description.

Hardware configuration & Libraries & recourse type.

Structure of ELOP II and projects.

Founction of Central & I/O module.

Code generation of user program.

Loadoing and starting of the HIMA-PES.

Online-Test,Forcing of I/O circuits.

Diagnostic display, Fault messages and explanation.

Minor modification on program.

Explanation about system documentation.

Excange of modules during operation.

User of project documentation.

Notes for operation of a safety-related PES.

Archiving and restoring of project.

Exsercise:Edit on user program and load in CPU & check it.

 شرکت کنندگان

با اتمام اين دوره کارآموزان خواهند توانست :

تعيين و مشخص کردن کارت های سخت افزار و کانال ها و متغييرهای وابسته ، کارکردن با پانل کنترل جهت انجام عيب يابی و پيکرندی ، ايجاد ارتباطات با بقيه سيستم ها (HIMA,DCS,HMI )، عيب يابی و پيکريندی حلقه های نظارت خطی.

پيش نيازها

دوره نگهداری و تعميرات ELPO II - اطلاعات پايه ای شبکه های کامپيوتری

اهداف

اين دوره آموزشی شرکت کنندگان را با تاييديه هـا آماده مي کنند.هر توانايی که جهت تعميرات و نگهداری کارخانه شامل اصلاحات کوچک برنامه کاربر مي شود، را می آموزند

مدت

3 روز- 24 ساعت

 

 

 

 

 

 دوره های آموزشی

دوره های عمومی

دوره های فنی

دوره های تخصصی

دوره های آموزشی توربین های SIEMENS

دوره های آموزشی توربین های GE

دوره آموزشی توربین های بادی

دوره های تخصصی نفت و گاز

دوره های بالادستی نفت

دوره های سیستم های کنترل و ابزار دقیق

 

     SIEMENS   PLC S5 System 1

                            PLC S5 System 2

                            PLC S7 programming 1

                            PLC S7 programming 2

                            PLC S7 programming 3

     SIMATIC      PLC S7 service 1 TIA

         PLCS         PLC S7 service 2 TIA

                            PLC S7 service 3 TIA

                                          PLC S7 400

                            PLC S7 400H

                            PLC S7 400 F/H

                            S7 Graph Course

                            PROFIBUS

 NETWORKINGETHERNET

                            MODBUS

                            AS-Interface  

                            installation

                            & Maintenance

                            WinCC system

          HMI          WinCC Flexible

                            WinCC Workshop

                            FOR SCADA       

                            PROTOOL

      Process       PCS 7 1

       Control       PCS 7 2

                            SIMATIC PCS7 Batch

                            Functional Machine

                            Safety

       safety         Distributed Safety

                            Course

                            ASi Safe Certification

                            Programmer

   NALYTICS &  Maxum Edition II

 InstumentationOperation  &

                            Maintenance course

           

      HIMA         Elementary

 Fire &  Gas  Advanced

 

DeltaV Implementation

DeltaV Systems Batch Implementation

DeltaV Implementation II

DeltaV SIS Implementation

                            FUNDAMENTAL    

 Allen-Bradley MAINTENANCE     

PLC5&SLC 500 PROGRAMMING

    & RS Logix    ADVANCED

                            PROGRAMMING  

 

CS 3000    

                            FUNDAMENTAL             

  YOKOGAWA  ENGINEERING

  DCS CS 3000  MAINTENANCE

   & prosafe   Prosafe-plc maintenance

                    Prosafe-RS safety

                    Mulcom maintenance

 

       BENTLY Nevada

Instrument Tools

FIELDBUS

INTOOLS

          ABB        DCS AC 800F

          ABB        Advantb Controller 160

          ABB        Advantb Controller 400

 
 
 

 

 

info@aetc.co