صفحه اصلی درباره ما  |  خدمات آموزشی  |  تقویم آموزشی  | واحدها تماس با ما  کاتالوگ  |  English

 

 

Content

 
  • Hardware and Software Commissioning - review

  • Data Storage in Blocks

  • Functions and function blocks

  • Organization Blocks

  • Analogue processing and programming

  • Troubleshooting

  • System information

  • MPI Network Commissioning

  • Tags and HMI Messages

  • Drive to PLC Configuration Each of the above topic areas are backed up by practical exercises using a conveyor model and simulator. Working examples are provided and tested out during the course.

 

شرکت کنندگان

مخاطبان اين دوره  پرسنل تعميرات / خدماتی هستند که  به حل کردن مسائل متنوع SIMETIC S7  علاقمند مي باشند و خواستار دوره S7 SER V6  هستند . از روش عملي Hand-on جهت تقويت جنبه های تئوری آموزشی استفاده می کنند. وظايف عملی استفاده کردن از تجهيزات شبيه سازی  ، اشکال  Profibus  توزيع شده و s7 300  را عهده دار شوند. اين دوره برای کاربرهای Simatic  s7 300 -400  با اطلاعات سيستم  simatic  بيسيک که سيستمهای اتوماسيون و برنامه های کاربردی را نصب و نگهداری می کنند، ميباشد.  اين دوره مهارت های پيشرفتی و توسعه ای را در عيب يابی و اصلاح کردن سيستم کنترل ادامه مي دهد.

شرکت کنندگان از ابزار نرم افزار step 7  جهت ساختن ويژيگی های جديد ، عيب يابی وارتباطات روی پروژه کاربردی استفاده خواهند کرد . توسعه برنامه با استفاده از بلوک های سازمان دهی شده کارائيهای سيستم ، بلوک های تابع و بلوکهای اطلاعات در طول فرآوری سيگنال آنالوگ شامل می شود.

شکل بهم پيوستن سيستم drive HMI  در پروژه های کاربردی کارآموزان مديريت تجربه سيستم کنترل اتوماتيک کامل را مي سازند. فرمت دوره شامل دستورالعمل و تمرين های Hand-on مي شود. کارآموزان از ابزار آزمايش ، اشکال زدايی و ابزار عيب يابی جهت کامل کردن راه اندازی ، برنامه ريزی و تمرين های پيوسته سازی  سيستم استفاده خواهند کرد.

 پيش نياز:

بايد در دوره ST-server  شرکت کنند.

 اهداف

در اتمام دوره کارآموزان خواهند توانست :

آشنا شدن با راههايی که شما ميتوانيد از انواع بلوک مختلف (FC, FB,OB,DB ) استفاده کنيد.

آشنا شدن با اصول فرآوری ارزش آنالوگ

حذف کردن خطاهای نرم افزار که باعث قطع کردن cpu  شود.

حذف کردن خطاهای نرم افزار منطقی مانند وظايف چندگانه

ذخيره و تغييرات برنامه مدارک که انجام شده است با  استفاده از عمليات بلوکی اطلاعات

دسترسی و استفاده مقادير آنالوگ فرآوری شده.

 

 

 

 

 

 

 

 دوره های آموزشی

دوره های عمومی

دوره های فنی

دوره های تخصصی

دوره های آموزشی توربین های SIEMENS

دوره های آموزشی توربین های GE

دوره آموزشی توربین های بادی

دوره های تخصصی نفت و گاز

دوره های بالادستی نفت

دوره های سیستم های کنترل و ابزار دقیق

 

     SIEMENS   PLC S5 System 1

                            PLC S5 System 2

                            PLC S7 programming 1

                            PLC S7 programming 2

                            PLC S7 programming 3

     SIMATIC      PLC S7 service 1 TIA

         PLCS          PLC S7 service 2 TIA

                            PLC S7 service 3 TIA

                                          PLC S7 400

                            PLC S7 400H

                            PLC S7 400 F/H

                            S7 Graph Course

                            PROFIBUS

 NETWORKINGETHERNET

                            MODBUS

                            AS-Interface  

                            installation

                            & Maintenance

                            WinCC system

          HMI          WinCC Flexible

                            WinCC Workshop

                            FOR SCADA       

                            PROTOOL

      Process       PCS 7 1

       Control       PCS 7 2

                            SIMATIC PCS7 Batch

                            Functional Machine

                            Safety

       safety         Distributed Safety

                            Course

                            ASi Safe Certification

                            Programmer

   NALYTICS &  Maxum Edition II

 InstumentationOperation  &

                            Maintenance course

           

      HIMA         Elementary

 Fire &  Gas  Advanced

 

DeltaV Implementation

DeltaV Systems Batch Implementation

DeltaV Implementation II

DeltaV SIS Implementation

                            FUNDAMENTAL    

 Allen-Bradley MAINTENANCE     

PLC5&SLC 500 PROGRAMMING

    & RS Logix    ADVANCED

                            PROGRAMMING  

 

CS 3000    

                            FUNDAMENTAL             

  YOKOGAWA  ENGINEERING

  DCS CS 3000  MAINTENANCE

   & prosafe   Prosafe-plc maintenance

                    Prosafe-RS safety

                    Mulcom maintenance

 

       BENTLY Nevada

Instrument Tools

FIELDBUS

INTOOLS

          ABB        DCS AC 800F

          ABB        Advantb Controller 160

          ABB        Advantb Controller 400

 
 
 
 
 
 
 

 

 

info@aetc.ir