ی   |  ی  |  ی ی  |     |  English

 

Content

Introduction to Chromatography

Why can a blend of components be separated and detected as a combination of single peaks.

Parameters for optional separation

MAXUM Physical Structure and Electronic Design

Analytical functions

Hardware modules, electronic, analytical

Maintenance

The Workstation and Structure of the Software

Devices for networking

Configure the PC

Workstation Software

Networking

Addresses, IP, LOOP, Unit

Ethernet, DataNET

CAN Boards

MAXUM Database

     MAXUM table editor

     MMI, online operation

     /O tables, alarms

     The *.amd file, backup and restore

Operating Off-line with EZ-Chrom Software

     Application

     Sequences, methods

     Peak tables and integration parameters

Documentation

     Data sheet, nonmenclature

Valves and their Maintenance

     Model 50

     Model 11

     Siemens Liquid Injection Valve

Development of a Method

     Applets and use of detectors

     Column switching

     Electronic pressure regulators and flow adjustment

Detector Maintenance

     Thermal Conductivity Detector (TCD)

     Flame Ionisation Detector (FID)

Flame Photometer Detector (FPD)

 ј ϐ

ی ی ی یی      Maxum  ی  II ی یʐ ی Maxum  یی ی  ی ی EZChrom    ی .

ی ی ی ی   یی یی  II  Maxum . ی ی یی  ی ј ϐ ی ی ی ی .

ی ј ϐ ی ی /ی  ی   Maxum   یی ی ѐ ی ی .

 

 

 

 

 

 

 

  ی ی

ی ی

ی ی

ی ی

ی ی ی ی SIEMENS

ی ی ی ی GE

ی ی ی ی

ی ی

ی ی

ی ی ی ی

 

     SIEMENS   PLC S5 System 1

                            PLC S5 System 2

                            PLC S7 programming 1

                            PLC S7 programming 2

                            PLC S7 programming 3

     SIMATIC      PLC S7 service 1 TIA

         PLCS         PLC S7 service 2 TIA

                            PLC S7 service 3 TIA

                                          PLC S7 400

                            PLC S7 400H

                            PLC S7 400 F/H

                            S7 Graph Course

                            PROFIBUS

 NETWORKINGETHERNET

                            MODBUS

                            AS-Interface  

                            installation

                            & Maintenance

                            WinCC system

          HMI          WinCC Flexible

                            WinCC Workshop

                            FOR SCADA       

                            PROTOOL

      Process       PCS 7 1

       Control       PCS 7 2

                            SIMATIC PCS7 Batch

                            Functional Machine

                            Safety

       safety         Distributed Safety

                            Course

                            ASi Safe Certification

                            Programmer

   NALYTICS &  Maxum Edition II

 InstumentationOperation  &

                            Maintenance course

           

      HIMA         Elementary

 Fire &  Gas  Advanced

 

DeltaV Implementation

DeltaV Systems Batch Implementation

DeltaV Implementation II

DeltaV SIS Implementation

                            FUNDAMENTAL    

 Allen-Bradley MAINTENANCE     

PLC5&SLC 500 PROGRAMMING

    & RS Logix    ADVANCED

                            PROGRAMMING  

 

CS 3000    

                            FUNDAMENTAL             

  YOKOGAWA  ENGINEERING

  DCS CS 3000  MAINTENANCE

   & prosafe   Prosafe-plc maintenance

                    Prosafe-RS safety

                    Mulcom maintenance

 

       BENTLY Nevada

Instrument Tools

FIELDBUS

INTOOLS

          ABB        DCS AC 800F

          ABB        Advantb Controller 160

          ABB        Advantb Controller 400

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

info@aetc.co