صفحه اصلی درباره ما  |  خدمات آموزشی  |  تقویم آموزشی  | واحدها تماس با ما  |  کاتالوگ  | English

 

معرفی :

موسسه آموزشی بین المللی آرين علم وصنعت (AETC)  با بهره مندی از سه دهه سابقه موفق ، مورد تاييد شرکت ملی نفت ايران و مجری انحصاری آموزش های فنی تخصصی راهبران پتروشيمی آموزش های فنی تخصصی مورد نياز پروژه های نفت و گاز را در جهت بهره برداری در کوتاه ترين زمان و استفاده بهينه از سرمايه های ملی با استفاده از توانايی های ارزشمند داخلی برگـزار مينمايد. اين موسسه با در اختيار داشتن مشاورين برجسته نفت و گاز ، نيروهای متخصص و مجرب عملياتی با سابقه فعاليت در صنايع نفت و گاز ، کارگاه های آموزشی پيشرفته و امکانات اسکان ،خدمات آموزشی خود را در بخش های : آموزش پروژه های  نفت و گاز ، آموزش نيروهای بهره بردار در دو سطح بالا دستی و پايين دستی، آموزش نيروهای بدواستخدام و آموزشهای فنی تخصصی مطابق با استاندارد های بين المللی و استانداردهای آموزشی شرکت های سازنده تجهيزات صنعتی و الزامات استاندارد 2008-9001 ISO ارائه می دهد.

اهداف اصلی اين موسسه بهره برداری در کوتاه ترين زمان پس از اتمام پروژه ها ، توانمندی نيروهای عملياتی در جهت عدم وابستگی به پيمانکاران ، افزايش توانمندی مديران در مذاکرات و قراردادهای نفتی ، ارتقای دانش فنی نيروهای بدو استخدام جهت حضور با بالاترين آمادگی در واحدهای صنعتی و ارائه آموزش های فنی تخصصی مورد  نياز نيروهای بهره بردار می باشد که با بهره مندی از  مشاوره ها و نظرات کارشناسانه مديران و متخصصين مجرب نفت و گاز، تلاشهای شبانه روز  پرسنل اين موسسه و همکاری مراکز آموزش بين المللی در حوزه های نفت و گاز محقق می گردد.

فعاليت های آموزشی مـوسسه :

  آموزش پروژه های نفت و گاز.

 آموزش دوره های بالادستی نفت و گاز .

 آموزش های بهره برداری و تعمير و نگهداری توربين های گازی (SIEMENS ، GE و ...) .

  آموزش های تخصصی سيستم های کنترل و ابزار دقيق ( PLC ، DCS ، ESD ، F&G ) . 

  آموزش نيروهای بدواستخدام ( عمومی _ فنی _ تخصصی _ OJT ) .

  مشاوره و نظارت بر اجرای دوره های آموزشی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوره های آموزشی

دوره های عمومی

دوره های فنی

دوره های تخصصی

دوره های آموزشی توربین های SIEMENS

دوره های آموزشی توربین های GE

دوره آموزشی توربین های بادی

دوره های تخصصی نفت و گاز

دوره های بالادستی نفت

دوره های سیستم های کنترل و ابزار دقیق

 

     SIEMENS   PLC S5 System 1

                            PLC S5 System 2

                            PLC S7 programming 1

                            PLC S7 programming 2

                            PLC S7 programming 3

     SIMATIC      PLC S7 service 1 TIA

         PLCS          PLC S7 service 2 TIA

                            PLC S7 service 3 TIA

                                          PLC S7 400

                            PLC S7 400H

                            PLC S7 400 F/H

                            S7 Graph Course

                            PROFIBUS

 NETWORKINGETHERNET

                            MODBUS

                            AS-Interface  

                            installation

                            & Maintenance

                            WinCC system

          HMI          WinCC Flexible

                            WinCC Workshop

                            FOR SCADA       

                            PROTOOL

      Process       PCS 7 1

       Control       PCS 7 2

                            SIMATIC PCS7 Batch

                            Functional Machine

                            Safety

       safety         Distributed Safety

                            Course

                            ASi Safe Certification

                            Programmer

   NALYTICS &  Maxum Edition II

 InstumentationOperation  &

                            Maintenance course

           

      HIMA         Elementary

 Fire &  Gas  Advanced

 

DeltaV Implementation

DeltaV Systems Batch Implementation

DeltaV Implementation II

DeltaV SIS Implementation

                            FUNDAMENTAL    

 Allen-Bradley MAINTENANCE     

PLC5&SLC 500 PROGRAMMING

    & RS Logix    ADVANCED

                            PROGRAMMING  

 

CS 3000    

                            FUNDAMENTAL             

  YOKOGAWA  ENGINEERING

  DCS CS 3000  MAINTENANCE

   & prosafe   Prosafe-plc maintenance

                    Prosafe-RS safety

                    Mulcom maintenance

 

       BENTLY Nevada

Instrument Tools

FIELDBUS

INTOOLS

          ABB        DCS AC 800F

          ABB        Advantb Controller 160

          ABB        Advantb Controller 400

 
 

info@aetc.co